Οι Χειριστές της 335Μ με το Σύστημα επί Κάσκας (JHMCS) & με AΝ/ΑVS-9 στη BLUE FLAG 2019 …Η «νύχτα του Μεμέτη»

ΟΙ Χειριστές της 335 Μοίρας  επιχείρησαν με Σύστημα Υπόδειξης επί Κάσκας (JHMCS) αλλά και με Διόπτρες Νυχτερινής Όρασης (NVG) AΝ/ΑVS-9. Κατά την διάρκεια της άσκησης BLUE FLAG 2019…

Οι Χειριστές μας Θα ετοιμάζονται φαίνεται για την νύχτα του Μεμέτη …αφού οι Τούρκοι σπανίως επιχειρούν κατά την νύχτα

Το JHMCS παρέχει στον πιλότο δυνατότητες «πρώτης εμφάνισης, πρώτης βολής» υψηλού δυναμικού εμπλοκής με όπλα. Το σύστημα, επίσης διαθέσιμο σε νυχτερινή διαμόρφωση, δίνει τη δυνατότητα στον πιλότο να εντοπίζει με ακρίβεια τα όπλα και τους αισθητήρες ενάντια σε εχθρικά αεροσκάφη και στόχους εδάφους χωρίς να χρειάζεται να στρέφει επιθετικά το αεροσκάφος ή να τοποθετεί τον στόχο στην ένδειξη Head-Up Display (HUD) για προσδιορισμό.

Οι κρίσιμες πληροφορίες και συμβολικές παραμέτρους όπως οι παραμέτρους στόχευσης και οι παράμετροι επιδόσεων του αεροσκάφους εμφανίζονται γραφικά απευθείας στο γείσο του πιλότου.

Μέσω του RCEVS,  οι περισσότεροι Αμερικανοί Χειριστές  (F-16, F / A-18 και F-15) εξοπλίζονται με τα JHMCS, τα οποία επί του παρόντος αποδεικνύονται λειτουργικά σε περισσότερες από 20 αεροπορικές δυνάμεις παγκοσμίως.


Διάφορα Άρθρα