Δεν σταματάνε οι Τούρκοι – Μ.Σάββατο 10 παραβιάσεις στο Αιγαίο

Ένα CN-235 και ένα UAV προέβησαν σε 10 Παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου.

Επιπλέον τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν σε 4 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

 

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 23η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 2 (1 CN-235, 1 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 4

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 10 (από το UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο