Εκπαίδευση Εφέδρων Αξιωματικών & Πορεία 10χλμ…Αν και είναι Άοπλοι!

Η εκπαίδευση των Εφέδρων δεν σταματάει ποτέ. Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017, Έφεδροι Αξκοί των ΣΕΑΝ Λάρισας και Καρδίτσας ασκήθηκαν στη χρήση του χάρτη και της πυξίδας καθώς και στο σύστημα στρατιωτικών συντεταγμένων MGRS που χρησιμοποιούν οι στρατοί του ΝΑΤΟ συμπεριλαμβανόμενου του Ελληνικού στην περιοχή του Παραπόταμου του Δήμου Τεμπών.
Κατά τη θεωρία έγινε αναφορά σε:
• Γεωγραφικό πλάτος/μήκος και πως εφαρμόζονται οι υποδιαιρέσεις του συστήματος MGRS στο χάρτη
• Κλίμακα του χάρτη 1:50000 και τι σημαίνει
• Μέρη στρατιωτικής πυξίδας
• Επεξήγηση του πραγματικού και του μαγνητικού Βορά καθώς και της μαγνητικής απόκλισης
• Προσανατολισμό του χάρτη
Ακολούθησε πρακτική εφαρμογή και όλα τα μέλη της ομάδας ασκήθηκαν σε
• Προσανατολισμό χάρτη
• Εύρεση Αζιμούθιου
• Αναγνώριση σημείου στο πεδίο
• Εντοπισμό θέσης στο χάρτη με χρήση 3 γνωστών σημείων στο πεδίο (τριγωνοποίηση).
Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία 10 χλμ σε προκαθορισμένο δρομολόγιο κάνοντας χρήση του χάρτη και της πυξίδας που τους δόθηκε.
Ο προσανατολισμός και ο καθορισμός δρομολογίου με χάρτη και πυξίδα είναι από τα βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης στις σχολές των Εφέδρων Αξ/κών.

Ως Έφεδροι σε εφεδρεία Αξιωματικοί έχουμε καθήκον να συντηρήσουμε αλλά και να επαυξήσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήσαμε στην στρατιωτική μας θητεία.

Σε αυτό το πνεύμα θα ακολουθήσουν και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο μέλλον εφαρμόζοντας στην πράξη το ρητό ότι «Η επανάληψη είναι μήτηρ πάσης μαθήσεως».

Σχόλιο:Το Γιατί αυτοί οι Έφεδροι Αξιωματικοί είναι άοπλοι δεν το καταλάβαμε ποτέ …Δεν μπορεί να υπάρξει μια διάταξη του ΥΠΕΘΑ που να είναι  στην ίδια κατάσταση όπως οι εθνοφύλακες και να εκτελούν ασκήσεις στο ίδιο πλαίσιο με τους Εθνοφύλακες ,με την επίβλεψη και τον Συντονισμό Αξιωματικών ε.ε του Στρατού  ;