Εκπαιδευόμαστε περιμένοντας τον Τούρκο εισβολέα …

Με την ολοκλήρωση του Σχολείου Μαχητή, οι Εθνοφρουροί  της 2022 ΕΣΣΟ της συνεχίζουν την εκπαίδευση τους με την παρακολούθηση των Σχολείων της ειδικότητας που τους έχει απονεμηθεί.

Η εκπαίδευση ειδικοτήτων, εντάσσεται στον Α’ Κύκλο εκπαιδεύσεως και διεξάγεται στις Μονάδες, για χρονικό διάστημα που καθορίζεται, ανάλογα με την κάθε ειδικότητα.

Σκοπός των εν λόγω Σχολείων είναι να εκπαιδευτούν οι οπλίτες στη χρήση του μέσου το οποίο θα χειρίζονται, καθώς επίσης να αφομοιώσουν τις διαδικασίες και την εκτέλεση των επι μέρους καθηκόντων στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας των διαφόρων οπλικών συστημάτων.

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, θα ενταχθούν πλήρως στις επιχειρησιακές λειτουργίες των Μονάδων τους και μαζί με τα υπόλοιπα στελέχη, τους συμβασιούχους οπλίτες και τους εφέδρους θα συμβάλουν στην εκτέλεση της αποστολής της Εθνικής Φρουράς.Περισσότερα Άρθρα

  • papaThόdoras ©™

    😎