Έκτακτο Ανακοινωθέν του Γενικού Επιτελείου & Το Διάγγελμα Μεταξά την 28η Οκτωβρίου 1940! (video)

8240a1907e29481b04619a0df33df9ab_xlΑἱ Ἰταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν ἀπό τῆς 5:30 πρωινῆς τῆς σήμερον τά ἡμέτερα τμήματα προκαλύψεως τῆς ἑλληνοαλβανικῆς μεθορίου…Αἱ ἡμέτεραι δυνάμεις ἀμύνονται του πατρίου ἐδάφους.Διάφορα Άρθρα