Έλεγχος των Ετοιμοτήτων στη ν. Λήμνο από τον Α/ΓΕΣ!

Την Τρίτη 2 Ιουλίου 2019, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, πραγματοποίησε επίσκεψη στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο, στην περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ «ΑΙΓΕΑΣ»)…

…Συνοδευόμενος από τον Διοικητή της 88 Στρατιωτικής Διοίκησης (88 ΣΔΙ «Λήμνος»), Ταξίαρχο Γεώργιο Βακλατζή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του ο Αρχηγός:

– Ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δραστηριότητες.

– Επισκέφθηκε την έδρα της 88 ΣΔΙ, Μονάδες και Φυλάκια της περιοχής όπου ενημερώθηκε για τις τρέχουσες δραστηριότητες και έλεγξε τις διαδικασίες ενεργοποίησης και τους χρόνους αντίδρασης των Τμημάτων Χρονικών Ετοιμοτήτων (ΤΧΕ).