Επίσκεψη Α/ΓΕΣ στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού και Υλικού Πολέμου

Τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2019, ο Αρχηγός ΓΕΣ, Αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς, επισκέφθηκε το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Πυροβολικού (ΚΕΠΒ) στη Θήβα καθώς και το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) στη Λαμία συνοδευόμενος από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υλικού Πολέμου (ΔΥΠ) Υποστράτηγο Μιχαήλ Γαλανό και τον Διοικητή της Διοίκησης Υποστήριξης Βάσης (ΔΥΒ) Υποστράτηγο Εμμανουήλ Μαντωνανάκη, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ενημερώθηκε για την αποστολή, το έργοκαι τις τρέχουσες δραστηριότητες των κέντρων.

Στη συνέχεια περιηγήθηκε στους χώρους, παρακολούθησε τη διαδικασίακατάταξης έδωσε οδηγίες – κατευθύνσεις στο προσωπικό ενώ συνομίλησε καιμε τους νεοσύλλεκτους οπλίτες της 2019 Δ’ ΕΣΣΟ.

 


Διάφορα Άρθρα