Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών ΠΑ για το 2021…Παρουσία Α/ΓΕΑ

Την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα του Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου (ΑΑΣ) «Σμηναγός (Ι) Κωνσταντίνος Ηλιάκης»…

Η ενημέρωση έγινε παρουσία του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), Αντιπτέραρχου (Ι) Γεωργίου Μπλιούμη, η Ετήσια Ενημέρωση Στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Σκοπός της ενημέρωσης ήταν η παρουσίαση των μειζόνων θεμάτων της ΠΑ, ο απολογισμός έργου για το έτος 2020, ο καθορισμός στόχων για το 2021 και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών από τον Αρχηγό ΓΕΑ.