Ετήσιες Κρίσεις Υποστρατήγων -Ταξιαρχών & Συνταγματαρχών στο Στρατό Ξηράς …Όλα τα ονόματα!

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων και ….

01/03/2019 19:32

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2019-2020 που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 38/Σ.3/2019 απόφασή του:

Διατηρητέων Υποστρατήγων Όπλων:

(1) Μηχανικού Λάλου Νικολάου του Βασιλείου    ΑΜ:45554
(2) Πυροβολικού Βιτετζάκη  Δημοσθένη του Στυλιανού    ΑΜ:45556
(3) Διαβιβάσεων Περβολαράκη Αποστόλου του Δημητρίου    ΑΜ:45571
(4) Πεζικού Δεμέστιχα  Πέτρου του Ιωάννη    ΑΜ:45600
(5) Μηχανικού Λύκου  Ευαγγέλου του Γεωργίου    ΑΜ:45613
(6) Πεζικού Κούκκου  Δημητρίου του Πέτρου    ΑΜ:45614
(7) Πυροβολικού Πουλιανίτη  Χρήστου του Γεωργίου    ΑΜ:45634
(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ρώσση Σπύρου-Γερασίμου του Κωνσταντίνου ΑΜ:45656
(9) Πεζικού Ιλαρίδη Άγγελου του Αθανασίου    ΑΜ:45676
(10) Πεζικού Σουρβά Ιωάννη του Ευθυμίου    ΑΜ:45697
(11) Μηχανικού Κακαβά Λεωνίδα του Νικολάου    ΑΜ:46199
(12) Πεζικού Φλάρη  Νικολάου του Πελοπίδα    ΑΜ:46201
(13) Πυροβολικού Γρυμπίρη Θεμιστοκλή του Ευαγγέλου    ΑΜ:46223
(14) Πεζικού Τσιτσικώστα Γεωργίου του Αλεξάνδρου    ΑΜ:46228

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων Όπλων:  

(1) Διαβιβάσεων Βύνιου Γεωργίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45573
(2) Πεζικού Χιονή Νικολάου του Αντωνίου    ΑΜ:45580
(3) Πεζικού Καρατζέτζου Προκοπίου του Ιπποκράτη    ΑΜ:44958
(4) Πεζικού Κάρλε Πέτρου του Παναγιώτη    ΑΜ:45648
(5) Διαβιβάσεων Μπούρλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45703
(6) Πεζικού Κοτανίδη  Κωνσταντίνου του Στυλιανού    ΑΜ:46208
(7) Πεζικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:46229
(8) Πυροβολικού Ρουμάνη Γρηγορίου του Γεωργίου    ΑΜ:46234

Προακτέων Υποστρατήγων Όπλων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Διαβιβάσεων Βύνιου Γεωργίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45573
(2) Πεζικού Χιονή Νικολάου του Αντωνίου    ΑΜ:45580
(3) Πεζικού Καρατζέτζου Προκοπίου του Ιπποκράτη    ΑΜ:44958
(4) Πεζικού Κάρλε Πέτρου του Παναγιώτη    ΑΜ:45648
(5) Διαβιβάσεων Μπούρλου Στυλιανού του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45703
(6) Πεζικού Κοτανίδη  Κωνσταντίνου του Στυλιανού    ΑΜ:46208
(7) Πεζικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:46229
(8) Πυροβολικού Ρουμάνη Γρηγορίου του Γεωργίου    ΑΜ:46234

Προάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Αντιστράτηγοι οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν  κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.    Διαβιβάσεων Βύνιος Γεώργιος του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45573
β.    Πεζικού Χιονής Νικόλαος του Αντωνίου    ΑΜ:45580
γ.    Πεζικού Καρατζέτζος Προκόπιος του Ιπποκράτη    ΑΜ:44958
δ.    Πεζικού Κάρλες Πέτρος του Παναγιώτη    ΑΜ:45648
ε.    Διαβιβάσεων Μπούρλος Στυλιανός του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45703
στ.    Πεζικού Κοτανίδης Κωνσταντίνος του Στυλιανού    ΑΜ:46208
ζ.    Πεζικού Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Γεωργίου    ΑΜ:46229
η.    Πυροβολικού Ρουμάνης Γρηγόριος του Γεωργίου    ΑΜ:46234

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Όπλων
01/03/2019 19:31

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Ταξιάρχων Όπλων 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, με την υπ’ αριθμό 38/Σ.3/2019 απόφασή του:

Διατηρητέων Ταξιάρχων:

(1) Πυροβολικού Βαϊραμίδη Βασιλείου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:45731
(2) Πεζικού Ναλμπάντη Αθανασίου του Παναγιώτη    ΑΜ:45660
(3) Διαβιβάσεων Αθανασιάδη Χρήστου του Χαραλάμπους    ΑΜ:46217
(4) Μηχανικού Βλαχούλη Βασιλείου του Αθανασίου    ΑΜ:46220
(5) Πεζικού Κολυβά Ιωάννη του Ευσταθίου    ΑΜ:46225
(6) Πυροβολικού Μαντωνανάκη Εμμανουήλ του Στυλιανού     ΑΜ:46238
(7) Πεζικού Ευγένιου Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:46253
(8) Πεζικού Χουδελούδη Άγγελου του Δημητρίου    ΑΜ:46258
(9) Ιππικού Τεθωρακισμένων Χατζηγεωργίου Αντωνίου του Γεωργίου ΑΜ:46259
(10) Πεζικού Μπικάκη Γεωργίου του Ευαγγέλου    ΑΜ:46262
(11) Διαβιβάσεων Παπαλιούρα Νικολάου του Αθανασίου    ΑΜ:46267
(12) Πυροβολικού Προκόπη Ιωάννη του Διονυσίου    ΑΜ:46275
(13) Πεζικού Δάλλα Πασχάλη του Κυριάκου    ΑΜ:46277
(14) Μηχανικού Κέλλη Γεωργίου του Στεργίου    ΑΜ:46286
(15) Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου    ΑΜ:46289
(16) Πεζικού Σπανού Αναστασίου του Αποστόλου    ΑΜ:46297
(17) Πεζικού Ανδριόπουλου Νικολάου του Χρήστου    ΑΜ:46309
(18) Αεροπορίας Στρατού Παπαναγνώστου Ιωάννη του Μιχαήλ    ΑΜ:46316
(19) Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη    ΑΜ:46322
(20) Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου    ΑΜ:46324
(21) Πυροβολικού Βελιδάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ    ΑΜ:46357
(22) Πεζικού Ευσταθίου  Ιωάννη του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46397
(23) Πεζικού Καλογιάννη Γεωργίου  του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46418
(24) Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα    ΑΜ:46660
(25) Πεζικού Πάτσαλου Αναστασίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46663
(26) Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46665
(27) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου    ΑΜ:46670
(28) Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:46675
(29) Πεζικού Τσιπίδη  Δημητρίου του Ιωάννη    ΑΜ:46676
(30) Πεζικού Κολοκούρη Σάββα του Πέτρου    ΑΜ:46679
(31) Πυροβολικού Χατζηδήμου Ιωάννη του Νικολάου    ΑΜ:46681
(32) Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη    ΑΜ:46685
(33) Πεζικού Τερεζάκη Πολυχρόνη του Γερασίμου    ΑΜ:46687
(34) Πεζικού Κουρή Γεωργίου του Παναγιώτη    ΑΜ:46688
(35) Ιππικού Τεθωρακισμένων Πατσιά Ιωάννη του Αθανασίου    ΑΜ:46691
(36) Πυροβολικού Ναζίφη Λάμπρου του Ευαγγέλου    ΑΜ:46693
(37) Αεροπορίας Στρατού Δημόπουλου  Χρήστου του Παναγιώτη ΑΜ:46659
(38) Πεζικού Αθανασόπουλου  Ανδρέα του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46699
(39) Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη  Γεωργίου του Κυριάκου ΑΜ:46700
(40) Πεζικού Αγγελή Νικολάου του Αλεξάνδρου    ΑΜ:46701
(41) Πεζικού Κωνσταντάκου Δημόκριτου του Γεωργίου    ΑΜ:46704
(42) Πεζικού Κωστάκη Αντωνίου του Αριστείδη    ΑΜ:46706
(43) Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου    ΑΜ:46713
(44) Πεζικού Κωστάκογλου Σωτηρίου του Ιωάννη    ΑΜ:46716
(45) Πεζικού Μισόκαλου Μαρίνου του Ιωάννη    ΑΜ:46742
(46) Πυροβολικού Μιχαηλίδη Παναγιώτη του Χαραλάμπους    ΑΜ:46764
(47) Πεζικού Σταυρόπουλου Σταύρου του Σπήλιου    ΑΜ:46768
(48) Πυροβολικού Αλεξόπουλου Αθανασίου του Στεργίου    ΑΜ:46770
(49) Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού    ΑΜ:46773
(50) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία    ΑΜ:46776
(51) Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου    ΑΜ:46783
(52) Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου    ΑΜ:46784
(53) Πεζικού Κωστή Κίμωνα του Ιωάννη    ΑΜ:46790
(54) Ιππικού Τεθωρακισμένων Σαμαρά  Αστερίου του Χρήστου    ΑΜ:46792
(55) Πεζικού Λιόντου Κωνσταντίνου του Λάμπρου    ΑΜ:46799
(56) Πυροβολικού Αλφαντάκη Σπυρίδωνα του Χρήστου    ΑΜ:46814
(57) Πεζικού Σιγιολτζάκη Εμμανουήλ του Πέτρου    ΑΜ:46817
(58) Πεζικού Κατσίκα Νικολάου του Βασιλείου    ΑΜ:46819
(59) Μηχανικού Κορωνάκη Ανδρέα του Ιωάννη    ΑΜ:46829
(60) Πεζικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Δημητρίου    ΑΜ:46851
(61) Διαβιβάσεων Τσιρίδη Κωνσταντίνου του Ελευθερίου    ΑΜ:47230
(62) Πεζικού Γούναρη Κωνσταντίνου του Γεωργίου    ΑΜ:47231
(63) Πυροβολικού Παπασταθόπουλου Σταύρου του Γεωργίου    ΑΜ:47233
(64) Μηχανικού Αρσένου  Ηλία του Βασιλείου    ΑΜ:47234
(65) Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλάκη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:47236
(66) Πεζικού Αλεξιάδη  Αναστασίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47239
(67) Πεζικού Κορδούλη Παναγιώτη του Γεωργίου    ΑΜ:47242
(68) Πεζικού Καπραβέλου Πάρη του Ευσταθίου    ΑΜ:47243
(69) Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47246
(70) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπούφη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47249
(71) Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέα του Στυλιανού    ΑΜ:47250
(72) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λάζαρου του Χρήστου ΑΜ:47252
(73) Πυροβολικού Σαρικάκη Πέτρου του Ανδρέα    ΑΜ:47253
(74) Πεζικού Παπαθανασίου Αθανασίου του Παναγιώτη    ΑΜ:47255
(75) Ιππικού Τεθωρακισμένων Μαυροειδή Γεωργίου του Φωτίου    ΑΜ:46729
(76) Πεζικού Ατσαλάκη Ιωάννη του Γρηγορίου    ΑΜ:46755
(77) Πεζικού Κωστόπουλου Δημοσθένη του Αντωνίου    ΑΜ:47260
(78) Πεζικού Θεοδώρου  Εμμανουήλ του Ιωάννη    ΑΜ:47262
(79) Πυροβολικού Γκούσιου Αλεξάνδρου-Γεωργίου του Θεμιστοκλή ΑΜ:47265
(80) Πυροβολικού Σαρδέλλη Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:47268
(81) Πεζικού Οικονόμου Θεοδώρου του Γεωργίου    ΑΜ:47269
(82) Ιππικού Τεθωρακισμένων Τριάντη Γεωργίου του Νικολάου    ΑΜ:47274
(83) Πεζικού Μπολομύτη Δημητρίου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47275
(84) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γιαννόπουλου Αναστασίου του Ευσταθίου ΑΜ:47276
(85) Μηχανικού Τριανταφύλλου Νικολάου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47278
(86) Αεροπορίας Στρατού Κουμεντάκου Γεωργίου του Νικολάου    ΑΜ:47279
(87) Πυροβολικού Ιντζέ Ιωάννη του Μόσχου    ΑΜ:47280
(88) Πεζικού Γιοβάνη Λεωνίδα του Αθανασίου    ΑΜ:47282
(89) Πεζικού Μαυραγάνη Προκοπίου του Ηρακλή    ΑΜ:47287
(90) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ζαχαρόπουλου Ζαχαρία του Κωνσταντίνου ΑΜ:47289
(91) Μηχανικού Κλούβα Μιχαήλ του Βίκτωρα    ΑΜ:47298
(92) Πεζικού Βακεντή Δημητρίου του Αποστόλου    ΑΜ:47301
(93) Πεζικού Τσίλη Παναγιώτη του Πέτρου    ΑΜ:47303
(94) Πεζικού Βουνίσιου Δημητρίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47305
(95) Πεζικού Ατματζίδη Θεοδώρου του Παύλου    ΑΜ:47312
(96) Πεζικού Θεοδωρόπουλου Ελευθερίου του Διονυσίου    ΑΜ:47313
(97) Πεζικού Παπαστεφανή Ερμόλαου του Παναγιώτη    ΑΜ:47316

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1) Διαβιβάσεων Σαπλαούρα Θεοδώρου του Λάμπρου    ΑΜ:46216
(2) Πυροβολικού Γκούμα Αναστασίου του Σταύρου    ΑΜ:46356
(3) Μηχανικού Μαλαχιά Νικολάου του Αποστόλου    ΑΜ:46678
(4) Πεζικού Αλεξόπουλου Κωνσταντίνου του Παναγιώτη    ΑΜ:46722
(5) Πεζικού Φλωράτου Ανδρέα του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46758
(6) Πυροβολικού Κιμουρτζή Παναγιώτη του Δημητρίου    ΑΜ:46831
(7) Διαβιβάσεων Καλογερόπουλου Νικολάου του Μιχαήλ    ΑΜ:46709
(8) Πυροβολικού Παπαζαχαρίου  Γεωργίου του Φωτίου    ΑΜ:47229
(9) Πυροβολικού Σταμάτη Λάμπρου του Παναγιώτη    ΑΜ:46762
(10) Πεζικού Χατζησαββίδη Ιωάννη του Νικολάου    ΑΜ:47244
(11) Διαβιβάσεων Φανιού Νικολάου του Γεωργίου    ΑΜ:47261
(12) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωαννίδη Αριστείδη του Σάββα    ΑΜ:47283

Προακτέων Ταξιάρχων Όπλων στο βαθμό του Υποστρατήγου σε αποστρατεία:

(1) Πυροβολικού Σταμάτη Λάμπρου του Παναγιώτη    ΑΜ:46762
(2) Πεζικού Χατζησαββίδη Ιωάννη του Νικολάου    ΑΜ:47244
(3) Διαβιβάσεων Φανιού Νικολάου του Γεωργίου    ΑΜ:47261
(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωαννίδη Αριστείδη του Σάββα    ΑΜ:47283

Διατηρητέων Ταξιάρχων Εκτός Οργανικών Θέσεων:

(1) Πεζικού Τραγαζίκη Ευαγγέλου του Ηλία    ΑΜ:45584
(2) Διαβιβάσεων Κουτσιαύτη Δημητρίου του Ιωάννη    ΑΜ:45611
(3) Πεζικού Καραμούζα Δημητρίου του Αναστασίου    ΑΜ:45651

Μη Διατηρητέων Ταξιάρχων Εκτός Οργανικών Θέσεων:

(1) Πεζικού Κορδορούμπα Ευθυμίου του Δημητρίου    ΑΜ:44989
(2) Πυροβολικού Τσουγανάτου Αθανασίου του Γεωργίου    ΑΜ:45553

Προάγονται:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι, οι παρακάτω Ταξίαρχοι, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1) Διαβιβάσεων Σαπλαούρας Θεοδώρος του Λάμπρου    ΑΜ:46216
(2) Πυροβολικού Γκούμας Αναστάσιος του Σταύρου    ΑΜ:46356
(3) Μηχανικού Μαλαχιάς Νικόλαος του Αποστόλου    ΑΜ:46678
(4) Πεζικού Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη    ΑΜ:46722
(5) Πεζικού Φλωράτος Ανδρέας του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46758
(6) Πυροβολικού Κιμουρτζής Παναγιώτης του Δημητρίου    ΑΜ:46831
(7) Διαβιβάσεων Καλογερόπουλος Νικόλαος του Μιχαήλ    ΑΜ:46709
(8) Πυροβολικού Παπαζαχαρίου  Γεώργιος του Φωτίου    ΑΜ:47229

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 και τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 91 του ν.3883/2010 σε Υποστράτηγοι, οι παρακάτω Ταξίαρχοι, οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο, στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2019-2020 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και στη συνέχεια προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

(1) Πυροβολικού Σταμάτης Λάμπρος του Παναγιώτη    ΑΜ:46762
(2) Πεζικού Χατζησαββίδης Ιωάννης του Νικολάου    ΑΜ:47244
(3) Διαβιβάσεων Φανιός Νικόλαος του Γεωργίου    ΑΜ:47261
(4) Ιππικού Τεθωρακισμένων Ιωαννίδης Αριστείδης του Σάββα    ΑΜ:47283

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Υποστράτηγοι, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Εκτός Οργανικών Θέσεων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2019-2020, ως μη διατηρητέοι:

(1) Πεζικού Κορδορούμπας Ευθύμιος του Δημητρίου    ΑΜ:44989
(2) Πυροβολικού Τσουγανάτος Αθανάσιος του Γεωργίου    ΑΜ:45553

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων
01/03/2019 19:26

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2019-2020, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμό 38/Σ.3/2019 απόφασή του:

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών:

(1) Διαβιβάσεων Αντωνάκη Κωνσταντίνου του Ιωάννη    ΑΜ:47340
(2) Μηχανικού Τασιλόπουλου Αναστασίου του Ευαγγέλου    ΑΜ:47405
(3) Πεζικού Γκάβαλη Νικολάου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:47857
(4) Διαβιβάσεων Καρατσικάκη Αλεξίου του Νικολάου    ΑΜ:47941
(5) Μηχανικού Μπογιατζόγλου  Νικολάου του Ελευθερίου    ΑΜ:47942
(6) Μηχανικού Μιχαλακόπουλου Πέτρου του Γεωργίου    ΑΜ:48015
(7) Πεζικού Μποζίνη Ιωάννη του Δημητρίου    ΑΜ:48024
(8) Ιππικού Τεθωρακισμένων Γερογλή Παναγιώτη του Κωνσταντίνου ΑΜ:48455
(9) Πυροβολικού Μέρα Γεωργίου του Στέργιου    ΑΜ:48499
(10) Διαβιβάσεων Πόγκα Νικολάου του Μελέτιου    ΑΜ:48518
(11) Πεζικού Μανουσάκη Παναγιώτη του Αντωνίου    ΑΜ:48520
(12) Πεζικού Λασκάκη Αντωνίου του Νικολάου    ΑΜ:48535
(13) Πεζικού Βασίλαρου Νικολάου του Ερμόλαου    ΑΜ:48555
(14) Πεζικού Πετούμενου Ηλία του Φωτίου    ΑΜ:48602
(15) Πυροβολικού Σταμέλου Χαραλάμπους του Γεωργίου    ΑΜ:48605
(16) Πυροβολικού Παπαντωνίου  Χρήστου του Θεμιστοκλή    ΑΜ:48628
(17) Διαβιβάσεων Γουργιώτη Δημητρίου του Θωμά    ΑΜ:48637
(18) Αεροπορίας Στρατού Δράκου Σπυρίδωνα του Δημητρίου    ΑΜ:48679
(19) Αεροπορίας Στρατού Κυριακίδη Παναγιώτη του Πέτρου    ΑΜ:49025
(20) Πεζικού Κίντα Ιωάννη του Παναγιώτη    ΑΜ:49075
(21) Μηχανικού Γιαχνή Ηλία του Αργυρίου    ΑΜ:49099
(22) Πεζικού Κορδούλη Γεωργίου του Σπυρίδωνα    ΑΜ:49104
(23) Πεζικού Πυρομάγλου  Χρήστου του Νικολάου    ΑΜ:49122
(24) Ιππικού Τεθωρακισμένων Καραπάνου Πέτρου του Κωνσταντίνου ΑΜ:49156

Μη διατηρητέου Συνταγματάρχη Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Ξανθόπουλου Γεωργίου του Αμύντα ΑΜ:47293.

Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Εκτός Οργανικών Θέσεων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους:

(1) Πυροβολικού Κοσμίδη Στεφάνου του Γεωργίου    ΑΜ:44639
(2) Πυροβολικού Σαλτού Γερασίμου του Χρήστου    ΑΜ:45086

Προάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 4στ(1) και 5ε του άρθρου 21 του ν.2439/1996, σε Ταξίαρχος ο Συνταγματάρχης Εκτός Οργανικών Θέσεων Πεζικού Ξανθόπουλος Γεώργιος του Αμύντα ΑΜ:47293, που κρίθηκε από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές κρίσεις έτους 2019-2020, ως μη διατηρητέος.