Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Υποστρατήγων Όπλων & Σωμάτων του ΣΞ (όλα τα ονόματα)

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του  ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Υποστρατήγων Όπλων έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ’αριθμ.42/Σ.4/2021 Πρακτικό  του, ως εξής:

α.      Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1)     Διαβιβάσεων Χούπη Δημητρίου του Χαρίτωνα        ΑΜ:46660
(2)     Πεζικού Τσιόπλου Ιωάννη του Κωνσταντίνου        ΑΜ:46665
(3)     Ιππικού Τεθωρακισμένων Κατσαΐτη Παντελή του Γεωργίου     ΑΜ:46670
(4)     Πεζικού Τσιπίδη Δημητρίου του Ιωάννη    ΑΜ:46676
(5)     Ιππικού Τεθωρακισμένων Κωστίδη Γεωργίου του Κυριάκου ΑΜ:46700
(6)     Πεζικού Κωνσταντάκου Δημόκριτου του Γεωργίου    ΑΜ:46704
(7)     Πεζικού Κωστάκη Αντωνίου του Αριστείδη  ΑΜ:46706
(8)     Πεζικού Κωστάκογλου Σωτηρίου του Ιωάννη ΑΜ:46716
(9)     Πεζικού Βαλλίδη Σπυρίδωνα του Γεωργίου  ΑΜ:46784
(10)    Πυροβολικού Αλφαντάκη Σπυρίδωνα του Χρήστου     ΑΜ:46814
(11)    Μηχανικού Κορωνάκη Ανδρέα του Ιωάννη    ΑΜ:46829
(12)    Πεζικού Χατζηγεωργίου Γεωργίου του Δημητρίου    ΑΜ:46851
(13)    Διαβιβάσεων Τσιρίδη Κωνσταντίνου του Ελευθέριου ΑΜ:47230
(14)    Πεζικού Γούναρη Κωνσταντίνου του Γεώργιου       ΑΜ:47231
(15)    Πυροβολικού Παπασταθόπουλου Σταύρου του Γεώργιου        ΑΜ:47233
(16)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Βασιλάκη Ιωάννη του Γεώργιου     ΑΜ:47236
(17)    Πεζικού Αλεξιάδη Αναστασίου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47239
(18)    Πεζικού Καπραβέλου Πάρη του Ευσταθίου   ΑΜ:47243
(19)    Διαβιβάσεων Κολιού Νικολάου του Κωνσταντίνου    ΑΜ:47246
(20)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Μπούφη Χρήστου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47249
(21)    Μηχανικού Κωνσταντίνου Ανδρέα του Στυλιανού     ΑΜ:47250
(22)    Ιππικού Τεθωρακισμένων Καμπουρίδη Λαζάρου του Χρήστου ΑΜ:47252

β.      Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1)     Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη      ΑΜ:46322
(2)     Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου   ΑΜ:46324
(3)     Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:46675
(4)     Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη       ΑΜ:46685
(5)     Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου      AM:46713
(6)     Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου      AM:46289
(7)     Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού        ΑΜ:46773
(8)     Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία     ΑΜ:46776
(9)     Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου ΑΜ:46783

γ.      Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)     Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλου Χρήστου του Παναγιώτη      ΑΜ:46322
(2)     Πυροβολικού Τσιρίδη Αλεξάνδρου του Ελευθερίου   ΑΜ:46324
(3)     Διαβιβάσεων Λυμπέρη Ιωάννη του Γεωργίου ΑΜ:46675
(4)     Πεζικού Παπαδόπουλου Ευαγγέλου του Ιωάννη       ΑΜ:46685
(5)     Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνη Γεωργίου του Νικολάου      AM:46713
(6)     Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθη του Δημητρίου      AM:46289
(7)     Πεζικού Κοκολάκη Γρηγορίου του Στυλιανού        ΑΜ:46773
(8)     Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκη Δημητρίου του Ηλία     ΑΜ:46776
(9)     Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδη Συμεών του Χρήστου ΑΜ:46783

 

2.      Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Υποστράτηγοι Όπλων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.      Αεροπορίας Στρατού Ηλιόπουλος Χρήστος του Παναγιώτη      ΑΜ:46322
β.      Πυροβολικού Τσιρίδης Αλέξανδρος του Ελευθερίου  ΑΜ:46324
γ.      Διαβιβάσεων Λυμπέρης Ιωάννης του Γεωργίου       ΑΜ:46675
δ.      Πεζικού Παπαδόπουλος Ευάγγελος του Ιωάννη       ΑΜ:46685
ε.      Αεροπορίας Στρατού Ματζουράνης Γεώργιος του Νικολάου     AM:46713
στ.     Πυροβολικού Καρατσίν Κλεάνθης του Δημητρίου     AM:46289
ζ.      Πεζικού Κοκολάκης Γρηγόριος του Στυλιανού       ΑΜ:46773
η.      Ιππικού Τεθωρακισμένων Σιγουλάκης Δημήτριος του Ηλία    ΑΜ:46776
θ.      Αεροπορίας Στρατού Θεοδωρίδης Συμεών του Χρήστου        ΑΜ:46783

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του  ν.2439/1996 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών ετησίων κρίσεων Υποστρατήγων Σωμάτων Στρατού Ξηράς έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ’ αριθμ. 43/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.      Διατηρητέων Υποστρατήγων:

(1)     Τεχνικού Στελιανού Χαράλαμπου του Θεοδώρου              ΑΜ:46439
(2)     Εφοδιασμού Μεταφορών Θεοχάρη Γεωργίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46441
(3)     Εφοδιασμού Μεταφορών Βοσνακίδη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:46454
(4)     Υλικού Πολέμου Γαλανού Μιχαήλ του Εμμανουήλ             ΑΜ:46436

β.      Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Υποστρατήγων:

(1)     Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558
(2)     Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή         ΑΜ:44412
(3)     Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(4)     Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου              ΑΜ:45213
(5)     Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου               ΑΜ:45503

γ.      Προακτέων Υποστρατήγων στο βαθμό του Αντιστρατήγου σε αποστρατεία:

(1)     Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκη Αντωνίου του Ευτυχίου ΑΜ:45558
(2)     Υγειονομικού Ιατρών Τάκου Παναγιώτη του Παντελή ΑΜ:44412
(3)     Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτη Κωνσταντίνου του Ευθυμίου ΑΜ:45992
(4)     Οικονομικού Μανουσαρίδη Σάββα του Ευσταθίου      ΑΜ:45213
(5)     Οικονομικού Κατέλη Βασιλείου του Γεωργίου       ΑΜ:45503

2.      Προάγονται σε Αντιστράτηγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5  του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 32 και του άρθρου 91 του ν.3883/2010 οι παρακάτω Υποστράτηγοι Σωμάτων που κρίθηκαν κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και, στη συνέχεια, προακτέοι στον ανώτερο σε αποστρατεία βαθμό:

α.       Έρευνας Πληροφορικής Χαλακατεβάκης Αντώνιος του Ευτυχίου         ΑΜ:45558
β.      Υγειονομικού Ιατρών Τάκος Παναγιώτης του Παντελή        ΑΜ:44412
γ.      Υγειονομικού Ιατρών Καρλιαύτης Κωνσταντίνος του Ευθυμίου         ΑΜ:45992
δ.      Οικονομικού Μανουσαρίδης Σάββας του Ευσταθίου    ΑΜ:45213
ε.      Οικονομικού Κατέλης Βασίλειος του Γεωργίου      ΑΜ:45503