Για να γίνεις καλός Χειριστής …Πρέπει να πολεμάς με τους Καλύτερους

Μαχητικά Μιράζ της 314 Πτέρυγας Μάχης της 331Μοίρας σε πολύ κλειστό σχηματισμό σε αποστολή Αναχαίτισης κάπου στο Αιγαίο …Που δείχνει την άριστη εκπαίδευση και τον υψηλό βαθμό εμπειρίας !

Μόνο τυχαίο δεν είναι το σύνθημα τους για να γίνεις καλός Χειριστής …Πρέπει να πολεμάς με τους Καλύτερους …

Στην πίστα όμως εντοπίζονται  Μαχητικά  σε αναμονή …Ελπίζουμε να είναι σε ετοιμότητα πριν απο Αποστολή  και όχι καθηλωμένα ελλείψει ανταλλακτικών !

Καιρός είναι δούμε μετά και την ΕλληνοΓαλλική προσέγγιση να υπάρξει αυτή η ροή των Ανταλλακτικών για τα Μιράζ μας …Που όπως αναφέρει και στρατιωτικός αναλυτής ,μακάρι να είχαμε ακόμη δύο Μοίρες απο τα αυτά μαχητικά


Διάφορα Άρθρα