Για την Προστασία σας καλέστε τους «Δελτάδες της 331Μ»

Αν θέλετε να προστατεύσετε το COMAO σας στην  Διεθνή άσκηση  «Iniochos2021», καλέστε τους ειδικούς τους Aegean Deltas της 331Μ  που Ίπτανται με  Mirage2000_5