Ιστορικά Γεγονότα της Μακεδονίας την εποχή του Πάγκαλου …Γιατί η Ιστορία επαναλαμβάνεται !

Την 19ην Οκτωβρίου 1925, άνδρες του Βουλγαρικού φυλακίου του συνοριακού τομέως Σιδηροκάστρου, άνοιξαν πύρ κατά του απέναντι Ελληνικού φυλακίου διά ασήμαντον αφορμήν.

Ο Έλλην Αξιωματικός Διοικητής του Φυλακίου, κρατών λευκήν σημαίαν, εκινήθη προς την όριον γραμμήν, προς συνάντησην του Βουλγάρου συναδέλφου του. Πλήν όμως, όλως αναιτίως, εφονεύθη υπό των Βουλγάρων.
Κατόπιν τούτου, και μετά την άμεσον στρατιωτικήν αναφοράν προς Αθήνας, ο στρατηγός Πάγκαλος Θ. διέταξε τον Ελληνικόν Στρατόν να προελάση άμεσα εντός του Βουλγαρικού εδάφους και την επομένην ημέραν κατέλαβεν το Πετρίτσι.
Την 26ην Οκτωβρίου 1925 το Συμβούλιο της Κοινωνίας των Εθνών (πρώην ΟΗΕ…), επέβαλε εις την Ελλάδα την άμεσον ανάκληση των Ελληνικών Στρατευμάτων και την πληρωμή 30.000.000 δραχμών αποζημίωση εις την Βουλγαρία διά την προξενηθείσα βλάβη.
(περί του αναιτίου φόνου του Έλληνος Αξιωματικού …. ΟΥΔΕΝ).
Με  εντολή του …και την πίεση των Πολιτικών ,Τα μαζέψαμε.και επιστρέψαμε πισω ταπεινωμένοι…και πληρώσαμε  και την πολεμική αποζημίωση
Οι Βούλγαροι με τα εκατομμύρια που πήραν ως αποζημίωση έκαναν τον ηλεκτροφωτισμό στο Πετρίτσι και της γύρω περιοχής, που μέχρι σήμερα ακόμη τα ονομάζουν «Παγκαλικια «
Αυτά για να θυμηθούμε τι συνέβη στην Μακεδονία μας πρό 94 ετών…Γιατί η Ιστορία επαναλαμβάνεται …
Κόντης Ιωάννης
Υποστρατηγος ε.α

Διάφορα Άρθρα