Κρίσεις Αντιστρατήγων της ΕΛ.ΑΣ…Ονόματα

Ως διατηρητέους έκρινε σήμερα Δευτέρα το Συμβούλιο Κρίσης Αντιστρατήγων Αστυνομίας τους Ανδρέα Δασκαλάκη (Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ), Κωνσταντίνο Σκούμα (Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας) και Κωνσταντίνο Λαγουδάκη (Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας).

Αντιθέτως έκρινε ως ευδόκιμα τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του τον Ανδρέα Βασιλόπουλο, στον οποίο απονέμεται ο τίτλος του Επιτίμου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδας.

Το Συμβούλιο συνεδρίασε υπό  την προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Μιχαήλ Καραμαλάκη και τη συμμετοχή δυο Αντιστρατήγων του Στρατού Ξηράς

Οι κρίσεις θα συνεχιστούν με την κρίση των Υποστρατήγων,