Μαζικές παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά, UAV & ATR-72 στο Αιγαίο

Σε 35 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου προχώρησε σήμερα η τουρκική πολεμική αεροπορία σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τα τουρκικά αεροσκάφη (2 ATR-72, 2 UAV και 5 F-16) προέβησαν και σε 7 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας.

Από τις 35 παραβιάσεις, οι 27 πραγματοποιήθηκαν από τα UAV, 3 από τα ATR-72 και οι υπόλοιπες από τα τουρκικά μαχητικά.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 29η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 2 (2×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 5 (1 F-16, 2 UAV, 2 ATR-72)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 9

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 7

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 35 (5 από τα μαχητικά, 3 από τα ATR-72 και 27 από τα UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο