Μαζικές υπερπτήσεις από τρία ζεύγη τουρκικών μαχητικών & 1 UAV (upd)

THN ΠEMΠTH 18 AYΓOYΣTOY 2022 ZEYΓOΣ TOYPKIKΩN A/Φ F-16 ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣH ΣTIΣ 16:03 ANΩΘEN N. ANΘPΩΠOΦAΓOI KAI ΣTH ΣYNEXEIA ANΩΘEN N. MAKPONHΣI ΣTA 19.000 ΠOΔIA.

ΣTIΣ 16:04 ΔEYTEPO ZEYΓOΣ TOYPKIKΩN A/Φ F-16 ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣH ANΩΘEN N. ANΘPΩΠOΦAΓOI ΣTA 14.000 ΠOΔIA KAI ΣTIΣ 16:10 TPITO  ZEYΓOΣ TOYPKIKΩN A/Φ F-16 ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣH ANΩΘEN N. KAΛOΓEPOI ΣTA 24.000 ΠOΔIA.

THN ΠEMΠTH 18 AYΓOYΣTOY 2022 ΣTIΣ 18:53 ENA MH EΠANΔPΩMENO A/Φ UAV ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣH ANΩΘEN N. KINAPOY ΣTA 19.000 ΠOΔIA.Περισσότερα Άρθρα