Μια Ντουζίνα μαχητικά μας έστειλαν πάλι οι Τούρκοι …Καμιά εμπλοκή απο τα Γεράκια

Με Πέντε (5) Σχηματισμούς μαχητικών οι Τούρκοι εισέβαλαν για μια ακόμη φορά στο FIR Αθηνών προβαίνοντας σε 20 συνολικά Παραβιάσεις και παραβάσεις …Ενώ δεν έφεραν Οπλισμό σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ!

Αν και αυτό δεν φαίνεται να ισχύει γιατί οι Τούρκοι δεν στέλνουν άοπλα μαχητικά για Παραβιάσεις …Οπότε τα Ελληνικά μαχητικά που απογειώθηκαν για να τα αναχαιτίσουν ,δεν κατέγραψαν Οπλισμό ή δεν τα πρόλαβαν!

Να επισημανθεί οτι δεν έγινε καμιά αερομαχία εμπλοκή αν και οι Παραβιάσεις έγιναν σε όλο το εύρος του Αιγαίου

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2022

Μια
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 5 (1×3 F-16, 2×2 F-16, 2×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 1 CN-23

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 12

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 9

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 11 (όλες από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.