Οι Μητροπολίτες της Θράκης βγαίνουν μπροστά για το ΚΥΤ Φυλακίου …»Γραφικοί & Ακροδεξιοί» και αυτοί;

Οι 4 Μητροπολίτες της Θράκης  που γνωρίζουν καλύτερα απο τον καθένα τις ευαισθησίες αλλά και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής σε κοινή τους δήλωση  για το ΚΥΤ Φυλακίου αναφέρουν σχετικά :

21 Ἰανουαρίου 2022
Δ Η Λ Ω Σ Η
Οἱ Μητροπολίτες τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τῆς Θράκης, ἔχοντας τὴν συναίσθηση τῶν ποιμαντικῶν θεμάτων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπαρχιῶν μας, τὰ ὁποῖα συμπλέκονται ἄρρηκτα μὲ τὴν ἐθνικῶς εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς πατρίδας μας, ἐκφράζουμε σταθερὴ ἀπὸ ἐτῶν ἄποψη γιὰ τὴν θέση τῆς Θράκης σὲ ζητήματα μεταναστευτικῆς πολιτικῆς.
Κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος, σὲ τηλεδιάσκεψη μὲ τὸν Ὑπουργὸ Μετανάστευσης καὶ Ἀσύλου κ. Νότη Μηταράκη, ἐκφράσαμε τὴν ξεκάθαρη ἀντίθεσή μας στὴν πρόθεση τῆς Κυβερνήσεως γιὰ ἐπέκταση καὶ ἐνίσχυση τῶν Περιφερειακῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ὑπηρεσίας Ὑποδοχῆς καὶ Ταυτοποίησης (Υ.Π.Υ.Τ.) στὸ Δ.Δ. Φυλακίου Ν. Ἕβρου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὁποιαδήποτε ἄλλη περιοχὴ τῆς Θράκης, γιὰ εὐνόητους ἐθνικοὺς λόγους.
Τὴν ἴδια ἄποψη ἐκφράζουμε ἀμετακίνητα καὶ σήμερα, ἐφιστῶντας τὴν προσοχὴ ὅλων τῶν κρατικῶν φορέων καὶ τοῦ λαοῦ στὴν ἀνάγκη διατήρησης τοῦ διαλόγου καὶ στὴν οἰκοδόμηση κλίματος ὁμονοίας καὶ ὁμοφροσύνης.
Ἄς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ σύμπραξη τοῦ λαοῦ, τοῦ Κλήρου καὶ τοῦ ἐπισήμου κράτους ἀπέτρεψε τὴν ἀθρόα εἰσβολὴ καὶ ἀνέδειξε διεθνῶς τὴν μεθόδευση τῆς γείτονος γιὰ τὴ χρησιμοποίηση τῶν δυστυχῶν αὐτῶν συνανθρώπων μας ὡς ἐργαλεῖο ἀποσταθεροποίησης.
Ἡ διαφύλαξη τῆς πατρίδας μας ἀπαιτεῖ ὁμοφροσύνη.
Ὁ Διδυμοτείχου, Ὀρεστιάδος καὶ Σουφλίου
Δαμασκηνὸς
Ὁ Ξάνθης καὶ Περιθεωρίου
Παντελεήμων
Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως
Ἄνθιμος
Ὁ Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς
Παντελεήμων
 
 
 Σχόλιο: Οι Εβρίτες  που εκπρόσωπός τους της Βουλής των Ελλήνων ,  αποκάλεσε «Γραφικούς και Ακροδεξιούς»  όσους αντιδρούν στην επέκταση του ΚΥΤ  Φυλακίου ,καλείται να απαντήσει αν θεωρεί και τους 4 Μητροπολίτες  «Γραφικούς και Ακροδεξιούς»που μόνο τυχαίοι δεν είναι , Πρέπει να απαντήσουν οι ίδιοι στον κ.κ Βουλευτή  !!!
Ακούστε τον