Νέα Τουρκική Πτήση Α/Φ » ATR P-72MPA» …Στο Κεντρικό Αιγαίο! (χάρτης)

Στο Κεντρικό Αιγαίο είχαμε ένα ακόμη  ATR P-72MPA του Τουρκικού Ναυτικού (reg. TCB-752 – διακριτικό MARTI02) από το NAS Cengiz Tope , να  εκτελεί αποστολή -Παραβίαση πάνω από το Κεντρικό Αιγαίο.

Η πτήση του Τουρκικού Αεροσκάφους έγινε μετά την Καταγραφή πτήσεων 2 Τουρκικών Αεροσκαφών στο Κεντρικό Αιγαίο

Το  Τουρκικό Κατασκοπευτικό αεροσκάφος έκανε αρκετές πτήσεις  βόρεια των νησίδων Καλόγερων σε πολύ χαμηλό  ύψος  στα όριο και εντός του FIR  ,αλλά και  εκτός του ελληνικού εναέριου χώρου.

Συνήθως αυτού του είδους οι αποστολές  – Παραβιάσεις  των Τούρκων εκτελούνται  χωρίς καν  να ζητηθεί  η άδεια από το ελληνικό ATC  ακόμη και αν πραγματοποιούνται εντός του FIR Αθηνών.

After yesterday’s missions, carried out by two ATRs at the same time, today we record the flight of a Turkish ATR (reg. TCB-751 – callsihn MARTI20) which departed from NAS Cengiz Tope.