Ο Ερντογάν έστειλε τα κατασκοπευτικά CN-235 για παραβιάσεις στο Αιγαίο

Την ημέρα που οι δυνάμεις της Τουρκίας συγκεντρώνονται στα ανατολικά σύνορα τους και στην εισβολή στη Συρία, ο Ερντογάν δεν μας ξεχνάει.

Δυο κατασκοπευτικά CN-235 κατέγραψαν 32 παραβιάσεις, συνοδευόμενα από ένα ζεύγος F-16. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 10η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 1 (1×2 F16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 2 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 3

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 32 (όλες από τα CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               :  Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

 


Διάφορα Άρθρα