Όταν ο Στρατηγός Φράγκος επισκεύασε τις Λέμβους του 730 ΤΜΧ – ΓΦ …Που επιχειρούν στη Θεσσαλία

Το  730 Τάγμα Μηχανικού – Γεφυροποιίας, το οποίο για το σκοπό αυτό  εδρεύει στον Αμπελώνα Λάρισας όπου βρίσκεται η έδρα του, επιχειρεί και στην Περιοχή  των πλημμυρών της Θεσσαλίας.

Το 730 ΤΜΧ – ΓΦ υπάγεται στην Διοίκηση Μηχανικού της 1ης Στρατιάς και είναι η μόνη Μονάδα του Ε.Σ. που χρησιμοποιεί α υλικό γεφυροποιίας και συγκεκριμένα τις συλλογές πλωτών γεφυρών PMP.

Ο Στρατηγός Φράγκος ως Στρατάρχης της  1ης Στρατιάς εκ των ενόντων κατάφερε και επισκεύασε  τις λέμβους  730 Τάγμα Μηχανικού – Γεφυροποιίας που είναι ιδανικές για πλεύση στα Ποτάμια μιας και δεν διαθέτουν καρίνα !

Με το εν λόγω υλικό (PMP) κατασκευάσθηκε σχεδία κλάσεως 60 με την οποία πραγματοποιήθηκε διαπεραίωση αρμάτων μάχης και οχημάτων.

Οι σοβιετικής σχεδίασης συλλογές PMP παρελήφθησαν το 1995 από τα ανατολικογερμανικά αποθέματα σε σημαντικούς αριθμούς. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, σήμερα σε υπηρεσία με τον Ε.Σ. παραμένουν 4 πλήρεις συλλογές PMP.

Στην προκειμένη περίπτωση, οι συλλογές PMP χρησιμοποιήθηκαν παράλληλα με τις αντίστοιχες αμερικανικής προέλευσης συλλογές Ribbon που αξιοποιούν οι Λόχοι Μηχανικού – Γεφυροποιίας του Δ’ Σ.Σ.

Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει με άλλα υλικά η Ribbon αποτελεί αμερικανικό αντίγραφο της σοβιετικής PMP μέσω αντίστροφης μηχανικής που εφαρμόστηκε με δείγμα ορισμένα αιγυπτιακά ζεύγματα PMP που κατέλαβαν οι Ισραηλινοί στον πόλεμο του 1973.

Κατά την επιστροφή του 730 ΤΜΧ –  ΓΦ  απο τον Έβρο στην έδρα του , πραγματοποιήθηκε επίδειξη κατασκευής σχεδίας PMP και διαπεραίωση οχήματος και στον ποταμό Στρυμόνα.

Η εξασφάλιση της ικανότητας απρόσκοπτης διέλευσης από το συγκεκριμένο φυσικό υδάτινο κώλυμα, είναι κρίσιμης σημασίας για τη μετακίνηση των ελληνικών στρατηγικών εφεδρειών προς τη περιοχή της Θράκης σε περίπτωση κρίσεως/πολέμου.

Για την κατασκευή και προώθηση της σχεδίας PMP χρησιμοποιήθηκαν λέμβοι Lambro LCB-25 ελληνικής κατασκευής.

Προ μερικών ετών οι εν λόγω λέμβοι ενισχύθηκαν με την προμήθεια σημαντικού αριθμού λεμβών CSB αμερικανικής κατασκευής. Οι LCB-25 και οι CSB είναι πανομοιότυπες, με μόνη διαφορά το υλικό κατασκευής τους (πολυεστέρας στις μεν, αλουμίνιο στις δε).

Η έλευση των CSB επέτρεψε την απόσυρση των παλαιότερων σοβιετικής σχεδίασης λεμβών BMK-130M που χρησιμοποιούνταν προηγουμένως στις συλλογές PMP και την αντικατάστασή τους με LCB-25 που πλεόναζαν. Έτσι επετεύχθη σημαντική ομοιοτυπία.Περισσότερα Άρθρα