Ο Ταξίαρχος Mehmet Cihanoğlu τοποθετήθηκε Δκτης της 54ης Μ/Κ ΤΑΞΠΖ στην (Αδριανούπολη)

«>Ο  Συνταγματάρχης πεζικού Mehmet Cihanoğlu, διοικητής της φρουράς και του 1ου συντάγματος των συνόρων, προήχθη στο αξίωμα του Ταξιάρχου  με την έγκριση της απόφασης του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (YAŞ).

Ο Ταξίαρχος πια Mehmet Cihanoğlu, τοποθετήθηκε  Δκτης της  54ης Μ/Κ ΤΑΞΠΖ στην (Αδριανούπολη) και θεωρείται έμπειρος Αξιωματικός των Συνόρων ,αν και στα προηγούμενα καθήκοντά του στο Kilis  δεν τα πήγε και τόσο καλά!

Πράγμα που σημαίνει οτι η έλλειψη Ανωτάτων Αξιωματικών στο Τουρκικό Στράτευμα μετα και τις διώξεις είναι πλέον εμφανής

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger beraberindeki heyet ile birlikte Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu’nu ziyaret etti.


Διάφορα Άρθρα