Ο Θρήνος του Χριστιανού : Ανοίξτε μου την Εκκλησιά να μπω να Προσκυνήσω (video)

Ανοίξτε μου την Εκκλησιά να μπω να Προσκυνήσω …Όπως του πρέπει του Χριστού να τον Μοιρολογήσω…

Δεν θα έχεις Παναγία μου κανέναν στο πλευρό σου στον πόνο τον αβάσταχτο για τον Μοναχογιό σου! Δεν θα σε βγάλουνε Χριστέ από την Ωραία Πύλη …Μόνος σου πάνω  στον Σταυρό και δίπλα ένα Καντήλι

Πάμετε να χτυπήσετε πένθιμα τη Καμπάνα …Μόνη της στέκει στο Σταυρό του Θεανθρώπου η Μάνα