Όταν η αναπηρία δεν είναι εμπόδιο …Εύγε Αρχηγέ, Εύγε Υπουργέ.

Χωρίς πολλά – πολλά… Όταν πέρα από αξιώματα και ιεραρχίες υπάρχει η ανθρωπιά και η αναπηρία δεν συνιστά εμπόδιο! Εύγε Αρχηγέ, Εύγε Υπουργέ.