Προμήθεια 4 ελικοπτέρων τύπου «MH-60R» απο τις ΗΠΑ…Ανακοίνωσε το ΥΠΕΘΑ (έγγραφο)

Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο ΥΕΘΑ Ευάγγελος Αποστολάκης  γνωστοποίησε στις 12 Φεβρουαρίου 2019 την ενεργοποίηση υποπρογράμματος για την προμήθεια 4 ελικοπτέρων τύπου MH-60R μέσω διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας και ΗΠΑ, προς αντικατάσταση των παρωχημένων Ε/Π ΑΒ-212.