Προμήθεια (5) μη Επανδρωμένων Ιπτάμενων Μέσων επιτήρησης τύπου ΙΙΙ …Για το Στρατό Ξηράς!

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας (5) μη επανδρωμένων ιπτάμενων μέσων επιτήρησης τύπου ΙΙΙ  (Ειδικών Επιχειρήσεων), συγκεκριμένων χαρακτηριστικών για την εκτέλεση της αποστολής των Μονάδων ΣΞ.

 

Download the PDF file .


Διάφορα Άρθρα