Με το «πρώτο φως» βγήκαν τα «Γεράκια» στο Αιγαίο …Τα Μιράζ πάντα σε επιφυλακή

Η Πρωινή πτήση των Μιράζ 2000  της 332ΜΠΚ  και  τα Γεράκια να επιχειρούν  πάνω από το κεντρικό Αιγαίο. Η ΠΑ παρούσα όπου και όποτε απαιτηθεί, είτε εκπαιδευόμενη, είτε σε επιφυλακή!

Η Μοίρα έχει ως αποστολή τη διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας με κατάλληλη οργάνωση, εκπαίδευση του προσωπικού και συντήρηση των μέσων και συστημάτων που διατίθενται, για ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων οποτεδήποτε απαιτηθεί και σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια.

Την ίδια ώρα που τα Μιράζ ανέλαβαν ήδη Αποστολή Δεκάδες μαχητικά στην 117 Πτέρυγα Μάχης σε αναμονή για έλεγχο και  απογείωση …