Σε εξέλιξη στο ΠΒΚ οι Βολές των Α/Α «PATRIOT»της Πολυεθνικής Αντιαεροπορικής Δύναμης

Από 16 έως 27 Νοε 20 διεξάγεται στο Πεδίο Βολής Κρήτης Άσκηση Πολυεθνικής Αντιαεροπορικής Δύναμης με συμμετοχή οπλικών συστημάτων PATRIOT από Ελλάδα και Γερμανία και με προσωπικό που προέρχεται εκτός των προαναφερθεισών χωρών από Ολλανδία και ΗΠΑ.

Η άσκηση-αξιολόγηση και οι Βολές  περιλαμβάνουν και  σενάρια με αεροσκάφη συμπεριλαμβανομένων της Π.Α (115 ΠΜ) καθώς και βολές αντιαεροπορικές και αντιβαλλιστικές οι οποίες θα εκτελεστούν από 23 έως 27 Νοεμβρίου  του 2020, στο πλαίσιο Νατοϊκού Σεναρίου και θα αξιολογηθούν από Πολυεθνική Ομάδα Αξιολογητών του SHAPE.