Σκληρή εμπλοκή με «Lock» των Τουρκικών F-16 … Ανατολικά της Ρόδου!

Οι Τούρκοι  ανεβαίνουν απο τα ανατολικά   και κάνουν συνεχώς μπες -βγες  … Χωρίς να αντιληφθούν ότι στην περιοχή βρίσκονται και Ελληνικά Μαχητικά απο το Καστέλι !

Ανατολικά Στο νησί της Ρόδου οι Τούρκοι κάνουν Ελιγμό και ακολουθεί αμέσως άγρια Εμπλοκή -αερομαχία  με τους Έλληνες  χειριστές να παίρνουν την ουρά των Τούρκων και  να του κάνουν «LOCK» με τους Τούρκους να μην το περιμένουν! (15:15)

Συναγερμός στο DALAMAN απο το Lockάρισμα των  Τούρκων που παίρνουν εντολή να εγκαταλείψουν άμεσα την περιοχή !

Στην περιοχή εκτός των δύο Οπλισμένων Ίπταντο και δύο άλλα Τούρκικα F-16 …  Nα σημειωθεί ότι μεταξύ Χίου και Σάμου  στα Ελληνικά νησιά  μια ακόμη Τετράδα Τούρκικων Μαχητικών !

Το ΑΤΑ απογείωσε συνολικά έξι (6) Ελληνικά Μαχητικά  που αναχαίτισαν τα Τούρκικα που για μια ακόμη ημέρα πέταξαν σε όλο το Αιγαίο !

Να επισημάνουμε μόνο ένα σημείο και αυτό πρέπει να προσεχθεί από τα Επιτελεία …Οτι οι Τούρκοι στέλνουν μαχητικά  και όχι  CN-235 να κάνουν  & την διαδρομή Βορρά- Νότο  είναι μήνυμα οτι μπορούν και  αυτό πρέπει να προσεχθεί …!

Επίσης πρέπει να αξιολογηθεί η αντίδραση των Τούρκων Χειριστών  στο (LOCK)   των Ελλήνων Χειριστών και πρέπει να προβλεφθούν πιθανές αντιδράσεις από τους  Τρομοκρατημένους Τούρκους Χειριστές Μαχητικών που φέρουν Οπλισμό !

ΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 8η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
 
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ        :    4 (1 x 4 F-16 & 2 x 2 F-16 & 1 x 2 F-4)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     :    2 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         :   12
ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          :    4
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         :   6
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        :    6 (1 από το σχηματισμό των 2 F-4 και  5 από το σχηματισμό των 4 F-16)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           :    1

ΠΕΡΙΟΧΗ               :    ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ, ΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τα ανωτέρω α/φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.