Στα «Έλεος των Ρώσων» τα Αμερικανικά Πολεμικά στη Μαύρη Θάλασσα (εκτίμηση)

Στη Μαύρη Θάλασσα, η Ρωσία θα έχει την κυρίαρχη στρατιωτική θέση στην αρχή κάθε μελλοντικής σύγκρουσης. Οι συμμαχικοί ναυπηγοί πρέπει να αποδεχτούν ότι τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ισχύος (υποβρύχια, αμφίβιες δυνάμεις επίθεσης και ομάδες  Ειδικών επιχειρήσεων δεν θα είναι διαθέσιμα στη Μαύρη Θάλασσα.

H Σύμβαση του Montreux εμποδίζει τα υποβρύχια και τους αερομεταφορείς που δεν είναι μέλη της Μαύρης Θάλασσας να διέρχονται από τα τουρκικά στενά και οι περιορισμοί της χωρητικότητας που τοποθετούνται σε πολεμικά πλοία από έξω από την περιοχή θα εμπόδιζαν την ανάπτυξη μιας ομάδας αμφιβολίας για την ετοιμότητα των ΗΠΑ

[ Επιπλέον, η οικοδόμηση μαζικών συμβατικών δυνάμεων στη Ρουμανία ή τη Γεωργία θα μπορούσε να προκαλέσει και όχι να αποτρέψει τη Ρωσία από τη λήψη επιθετικής δράσης σε μια περιοχή που θεωρεί ισοδύναμη με το πώς βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον Κόλπο του Μεξικού.

Επιπλέον, ενώ μερικοί τα Αμερικάνικα Καταδρομικά θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στη Μαύρη Θάλασσα πριν από μια σύγκρουση χωρίς να διαταράξουν τους περιορισμούς της Σύμβασης του Μόντρεου, θα είχαν σοβαρό μειονέκτημα εάν επέλθει πλήρης πολεμικός αγώνας, δεδομένων των άφθονων ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων που έχει η Ρωσία συγκέντρωση στην περιοχή.

Σε μια τέτοια περίπτωση, τα πλοία αυτά θα λειτουργούσαν σε ένα περιβάλλον όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ δεν θα είχαν αεροπορική υπεροχή, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, και θα βρεθούν απομονωμένοι και σε άμυνα

Εξαιτίας αυτών των εκτιμήσεων, είναι σαφές ότι οι ιδέες του Alfred Thayer Mahan δεν βοηθούν πολύ στη Μαύρη Θάλασσα:

Η συγκέντρωση ενός μεγάλου στόλου σε μια ενιαία δύναμη μάχης, το βασικό εργαλείο που απαιτούν οι θεωρίες του Mahan, είναι αβάσιμες.

Η Δυτική Συμμαχία, συνεπώς, πρέπει να δημιουργήσει μια νέα προσέγγιση που να υπερασπίζεται επαρκώς τα εκτεθειμένα νοτιοανατολικά σύνορα της Ευρώπης.


Διάφορα Άρθρα