Στις «Σάρισες της Μακεδονίας» ο Αρχηγός της ΤΑ

Την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας (ΤΑ), Αντιπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, πραγματοποίησε επίσκεψη στην 350 Πτέρυγα Κατευθυνόμενων Βλημάτων (350ΠΚΒ)…

Καθώς και στη 10η Μοίρα Σταθμού Ελέγχου και Προειδοποίησης (ΜΣΕΠ), στη Θεσσαλονίκη, όπου τον υποδέχθηκαν οι Διοικητές τους, Σμήναρχος (Ι) Αλέξανδρος Κομητούδης και Αντισμήναρχος (ΕΑ) Χρήστος Αράπης, αντίστοιχα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του, ο Αρχηγός ΤΑ ενημερώθηκε για τα τρέχοντα θέματα των Μονάδων, συνομίλησε με το προσωπικό τους και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις τους.