Στο κόκκινο το θερμόμετρο στο Αιγαίο…Δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη

Σε 35 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τουρκικά αεροσκάφη, σε Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Επιπλέον, τα τουρκικά αεροσκάφη προχώρησαν και σε 8 παραβάσεις.

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 17η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 2 (2×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 6 (3 CN-235, 2 Ε/Π, 1 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 10

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 8

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 35 (2 από τα μαχητικά, 33 από τα CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο