Σταθερά στους 36χιλιάδες οι Λαθρομετανάστες στα Hot-Spot των Ε.Δ.

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας ανακοινώνεται ότι για την 11 Μαρτίου 2021 διαμένουν σε 33 δομές διαχείρισης ΕΔ, 36.665 άτομα, με δυνατότητα φιλοξενίας 41.723 ατόμων

Oι δομές φιλοξενίας Σάμου, Χίου, Κατσικά Ιωαννίνων, Διαβατών και   Αλεξάνδρειας έχουν υπεράριθμο αριθμό ατόμων σύμφωνα με την κατανομή προσφύγων που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για την 11 Μαρτίου 2021 ανέλαβαν το έργο της παροχής 14.067 μερίδων φαγητού.

Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.