Στους 42χιλιάδες οι λαθρομετανάστες στα hotspot των ΕΔ

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνδρομής και του κεντρικού συντονιστικού ρόλου που έχουν αναλάβει οι Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ) για την εύρυθμη λειτουργία, τοπικά, των δομών φιλοξενίας προσφύγων, ανακοινώνεται πως στις  15 Οκτωβρίου 2020 διαμένουν σε 33 δομές διαχείρισης ΕΔ, 42.320 άτομα, με δυνατότητα φιλοξενίας 42.221 ατόμων (οι δομές φιλοξενίας Σάμου, Χίου, Λέρου και Κω) έχουν υπεράριθμο αριθμό ατόμων σύμφωνα με την κατανομή προσφύγων που γίνεται από τους αρμόδιους φορείς.

Επίσης οι τρεις Κλάδοι των ΕΔ για την 15 Οκτωβρίου 2020 ανέλαβαν το έργο της παροχής 19.383 μερίδων φαγητού (από τις οποίες 34 μερίδες διανέμονται σε δομές φιλοξενίας οι οποίες δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα ΕΔ), λαμβανομένου υπόψη ότι τμήμα αναγκών σίτισης στις δομές φιλοξενίας έχει αναληφθεί από έτερους φορείς με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου (με την μέθοδο προπληρωμένων καρτών) στους μετανάστες/πρόσφυγες.

Για την υγειονομική κάλυψη διατίθεται ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό από τους Κλάδους των ΕΔ.