Στρατιωτική Συνεργασία Ελλάδος και Ισραήλ και το 2014 !

Συνέχεια των Στρατιωτικών Συνεργασιών σε όλους τους »τομείς» μεταξύ της Ελλάδος και του Ισραήλ υπογράφει μεταξύ των ΄΄ΓΕΕΘΑ» των δύο Χωρών !


Από 18 έως 20 Νοεμβρίου 2013, αντιπροσωπεία από το ΓΕΕΘΑ με επικεφαλής τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων,
μετέβη στο Ισραήλ με σκοπό τη συζήτηση και την υπογραφή του Προγράμματος Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για το έτος 2014.