Συμμετοχή των Ε.Δ. στην Συμμαχική άσκηση «DYNAMIC MANTA 21»

Από την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου έως την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021, οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις συμμετέχουν στην Άσκηση (LIVEX) του ΝΑΤΟ «DYNAMIC MANTA 21» με τη Φρεγάτα (Φ/Γ) ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ, Υποβρύχιο (Υ/Β) και ένα Αεροσκάφος Ναυτικών Επιχειρήσεων (ΑΦΝΕ) του Πολεμικού Ναυτικού, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Σικελίας.

Η Άσκηση «DYNAMIC MANTA», διεξάγεται υπό το ΝΑΤΟ σε ετήσια βάση, με σκοπό την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στον Ανθυποβρυχιακό Πόλεμο υπό ρεαλιστικές συνθήκες, σε σύνθετα επιχειρησιακά σενάρια και περιβάλλον πολλαπλής απειλής, καθώς και την προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας των μονάδων σε Συμμαχικό πλαίσιο.

Στην Άσκηση συμμετέχουν Μονάδες Επιφανείας, Υποβρύχια, Ελικόπτερα, Αεροσκάφη Ναυτικών Επιχειρήσεων και προσωπικό, από Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες  Αμερικής, Ιταλία, Τουρκία καθώς και μονάδες της Συμμαχικής Ναυτικής Δύναμης Standing NΑΤΟ Maritime Group 2 (SNMG2).

SNMG2 ITS Virginio Fasan F-591 and Flagship ESPS Cristobal Colon F-105.
Underway in the Mediterranean, East from Sicily, on February 22, 2021.

Ships and submarines in «Etna» Starburst Formation. Ships, port to starboard: TCG Kemalreis, SNMG2 Flagship ESPS Cristobal Colon, ITS Virginio Fasan and HS Kountouriotis.
Submarines in diamond formation, port to startboard: ITS Todaro, TCG Cannakkale and HS Papanikolis.
Underway in the Mediterranean, East from Sicily, on February 22, 2021.

Ships in single line of formation: SNMG2 Flagship ESPS Cristobal Colon, ITS Virginio Fasan, TCG Kemalreis and HS Kountouriotis.
Underway in the Mediterranean, East from Sicily, on February 22, 2021.

Submarines in diamond formation, port to startboard: ITS Todaro, TCG Cannakkale and HS Papanikolis.
Underway in the Mediterranean, East from Sicily, on February 22, 2021.

Ships in single line of formation: SNMG2 Flagship ESPS Cristobal Colon, ITS Virginio Fasan, TCG Kemalreis and HS Kountouriotis.
Submarines in diamond formation, port to startboard: ITS Todaro, TCG Cannakkale and HS Papanikolis.
Underway in the Mediterranean, East from Sicily, on February 22, 2021.

Ships in single line of formation: SNMG2 Flagship ESPS Cristobal Colon, ITS Virginio Fasan, TCG Kemalreis and HS Kountouriotis.
Submarines in diamond formation, port to startboard: ITS Todaro, TCG Cannakkale and HS Papanikolis.
Underway in the Mediterranean, East from Sicily, on February 22, 2021.