Υπερπτήσεις Τουρκικών F-16 …Άνωθεν Οινουσσών & Παναγιάς

Συνεχείς είναι σήμερα οι Υπερπτήσεις Τουρκικών F-16 …Άνωθεν Οινουσσών & Παναγιάς στα 28.000 και 29.000 πόδια με διαφορά λίγων λεπτών 18:14 & 18:26  και βέβαια  όχι τυχαία

ΣTIΣ 18:14, ZEYΓOΣ TOYPKIKΩN AEPOΣKAΦΩN F-16 ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣEIΣ ANΩΘEN N. ΠANAΓIAΣ KAI N. OINOYΣΣΩN ΣTA 28.000 ΠOΔIA.

ΣTH ΣYNEXEIA, ΣTIΣ 18:26, TO IΔIO ZEYΓOΣ ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣH ANΩΘEN N.OINOYΣΣΩN ΣTA 29.000 ΠOΔIA.

THN IΔIA ΩPA, ΣTIΣ 18:26, ΔEYTEPO ZEYΓOΣ TOYPKIKΩN AEPOΣKAΦΩN F-16 ΠPAΓMATOΠOIHΣE YΠEPΠTHΣEIΣ ANΩΘEN N.OINOYΣΣΩN KAI N.ΠANAΓIAΣ ΣTA 25.000 ΠOΔIA.