Σύσκεψη Διοικητών Υποβρυχίων του ΝΑΤΟ «SCC 21» στην Αθήνα ( φωτό)

Από τη Δευτέρα 20 έως την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 διεξήχθη στηΛέσχη Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), στην Αθήνα, η Σύσκεψη Διοικητών Υποβρυχίων του ΝΑΤΟ (Submarine CommandersConferenceSCC 21).

Η SCC συγκαλείται σε ετήσια βάση, ενώ η διεξαγωγή της αναλαμβάνεται από ένα εκ των κρατών-μελών της Συμμαχίας που διαθέτει στόλο Υποβρυχίων.

Τη διοργάνωση της SCC 21 ανέλαβε η Διοίκηση Υποβρυχίων του ΠΝ.

Της σύσκεψης προήδρευσε ο Διοικητής Υποβρυχίων του ΝΑΤΟ RearAdmiral Stephen Mack USN

Ενώ  την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υπαρχηγός του Αρχηγείου Στόλου, Υποναύαρχος Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ.

Συνολικά συμμετείχαν Διοικητές και Επιτελείς και από τις 13 χώρες του ΝΑΤΟ που διαθέτουν στόλο Υποβρυχίων καθώς και επιτελείς από τη Διοίκηση Υποβρυχίων του ΝΑΤΟ (
COMSUBNATO) και το Αρχηγείο Στόλου.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου συζητήθηκαν θέματα ενδιαφέροντος της κοινότητας των υποβρυχίων, θέματα ασφαλείας, μελλοντικές προκλήσεις αλλά και επικείμενες απειλές στην περιοχή ευθύνης της συμμαχίας