Τα εύσημα του Αρχηγού στο προσωπικό για την Άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 21″(video)

Το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων επέδειξε ότι και θέλει και μπορεί και ξέρει πώς να σχεδιάσει και να εκτελέσει την αποστολή του.

Με την ολοκλήρωση της Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης Μεγάλης Κλίμακας «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-21», η οποία διεξήχθη σε ολόκληρη την Περιοχή Ευθύνης μου και με την καθολική συμμετοχή μέσων και προσωπικού των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου του ΓΕΕΘΑ, καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας και φορέων του Πολιτικού Τομέα, βγάλαμε τα συμπεράσματά μας.

Συμπεράσματα από τις καταστάσεις που κλήθηκαν να διαχειριστούν οι Ένοπλες Δυνάμεις την περίοδο 2020 – 2021.

Διδάγματα προηγούμενων ασκήσεων από την αντιμετώπιση ρεαλιστικών προσχεδιασμένων και μη, επεισοδίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Εξέταση λεπτομερειών τόσο στη σχεδίαση όσο και στην εκτέλεση των επιχειρήσεων, οι οποίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκπλήρωση της ανατιθέμενης αποστολής.

Η άσκηση «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-21» με την αντιμετώπιση πλήθους απαιτητικών σεναρίων συνέβαλε στην εξάσκηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στην σχεδίαση, στο συντονισμό και στη διεξαγωγή Διακλαδικών Επιχειρήσεων όλων των μορφών και προήγαγε τη συνέργεια και το συντονισμό τόσο μεταξύ των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και μεταξύ αυτών και των εμπλεκόμενων φορέων του Πολιτικού Τομέα.

Η αποφασιστικότητα, το υψηλό ηθικό και ο επαγγελματισμός που επέδειξαν οι συμμετέχοντες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, όπως και τα επιχειρησιακά συμπεράσματα και τα διδάγματα που προέκυψαν από την εντατική και ρεαλιστική εκπαίδευση σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών, αποτιμώνται ως απολύτως θετικά.

Η δε επιτυχής διεξαγωγή και ολοκλήρωση της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ-21» κατέδειξε τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στην εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας, στην διασφάλιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, καθώς και στην εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας της Ελλάδος.

Με τη βοήθεια του Θεού, σε πείσμα των καιρών και με το προσωπικό μας σε εγρήγορση, συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα και δύναμη!!!

Συγχαρητήρια σε όλες και όλους!

         Αρχηγός