Τα Τούρκικα CN-235 Σαρώνουν το Αιγαίο…Εμπλοκές από τα Μαχητικά μας

Δύο Τούρκικα Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας CN-235   Σάρωσαν κυριολεκτικά όλο το Αιγαίο  προβαίνοντας σε 28 Παραβιάσεις …Άμεση απογείωση των ελληνικών μαχητικών και εμπλοκή με Οπλισμένο Τουρκικό Ζεύγος των F-16

Συντονισμένη Τουρκική ενέργεια με την αποστολή  δυο Τουρκικών CN-235   που πήραν πάνω -κάτω το Αιγαίο κάνοντας συνεχώς Παραβιάσεις με ταυτόχρονη εισβολή οπλισμένου Τουρκικού ζεύγους Μαχητικών  στο Βορρά

Άμεση απογείωση των Ελληνικών Μαχητικών που πήραν στο Κυνήγι το Τουρκικό ζεύγος ,ενώ σημειώθηκε και μια σκληρή εμπλοκή πριν οι Τούρκοι αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το Ελληνικό FIR

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 19η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 1 (1×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 2 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 4

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 28 (από τα  CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό  Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.