Τακτική Αξιολόγηση των Ε/Π AH-64 Apache της 1ης ΤΑΞΑΣ …Από Ομάδα Αξιολογητών του ΝΑΤΟ

Πολυεθνική ομάδα του ΝΑΤΟ από την Διοίκηση Αεροπορίας (NATO AIRCOM) συμμετείχε για πρώτη φορά σε Τακτική Αξιολόγηση (TACEVAL) Μικτού Λόχου επιθετικών Ε/Π AH-64 Apache της 1ης ΤΑΞΑΣ στα μέσα Σεπτεμβρίου 2021.

Την προηγούμενη εβδομάδα, μία πολυεθνική ομάδα του ΝΑΤΟ από τη Διοίκηση Αεροπορίας της Συμμαχίας, παρακολούθησε την Τακτική Αξιολόγηση (TACEVAL) Λόχου ΕΕ/Π APACHE AH-64 του Ελληνικού Στρατού  με έδρα το Στεφανοβικείο ( Ελλάδα).

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η ομάδα του ΝΑΤΟ ενσωμάτωσε την παρακολούθηση αξιολόγησης Αεροπορίας  Στρατού προς υποστήριξη της εθνικής διαδικασίας πιστοποίησης. Αυτή η σημαντική ικανότητα αξιολογήθηκε και δοκιμάστηκε από μια εξαιρετικά προετοιμασμένη Ελληνική Ομάδα Αξιολόγησης και επαλήθευσε το επίπεδο ετοιμότητάς της, στα πλαίσια  προετοιμασίας και ετοιμότητας της Δύναμης Απόκρισης του ΝΑΤΟ (NATO Response Force).

armyaviation.wordpress.com