Τι απαντά ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΜΥ (ΣΑΣΜΥ)… Στα δημοσιεύματα !!

Μετά από δημοσιεύματα που έλαβαν χώρα σε μέσα κοινωνικού δικτύου καθώς και σε διάφορα site, το Δ.Σ του συνδέσμου κρίνει απαραίτητη την δημοσίευση του παρακάτω δελτίου τύπου, όπου αναγράφονται οι σκοποί μας.

Επίσης ως ΣΑΣΜΥ πιστεύουμε ότι από κάθε μεμονωμένη θέση η θεσμό, στόχος όλων πρέπει ναι είναι η επίλυση των προβλημάτων των στελεχών σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους καθώς και με όλους τους φορείς χωρίς την προσωπική ανάδειξη κανενός.

Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντίθετα υπάρχουν πολλά που μας ενώνουν.

Το  Δ.Σ του Συνδέσμου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ…..Σκοποί του ΣΑΣΜΥ

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 07/27-3-2018 διάταξη Εκούσιας δικαιοδοσίας του Ειρηνοδικείου Τρικάλων, καταχωρημένο στα βιβλία σωματείων του αυτού δικαστηρίου με αριθμό μητρώου 1602/2018 ιδρύθηκε μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «Σ.Α.Σ.Μ.Υ», με έδρα τα Τρίκαλα Θεσσαλίας το οποίο αποτελείται από ε.ε και ε.α. στελέχη αποφοίτων ΣΜΥ.

Οι Σκοποί του Σωματείου σύμφωνα με το καταστατικό είναι είναι :
α.​Η ενίσχυση της συναδελφικότητας και της αλληλεγγύης των μελών του και η συλλογική προσφορά τους στο Στρατό Ξηράς (εφεξής «Σ.Ξ.»), την Πατρίδα, τους Εθνικούς Σκοπούς και το Έθνος.
β.​Η μελέτη, έρευνα και προβολή των προβλημάτων των μελών, καθώς και ο συντονισμός της δράσης όλων, για την επίλυσή τους.
γ.​Η πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια και απασχόληση των μελών.
δ.​Η παροχή κάθε είδους βοήθειας (ηθική και υλική) στα αναξιοπαθούντα μέλη του.
ε.​Η προβολή του έργου, της ιστορίας και της παράδοσης της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών(ΣΜΥ).
στ.​Η αξιοποίηση των επιστημονικών γνώσεων και της εμπειρίας των μελών, προς όφελος της Σ.Μ.Υ, του Σ.Ξ και του Έθνους.
ζ.​Η επαγγελματική εκπροσώπηση και υποστήριξη όλων εν ενεργεία (ε.ε) και εν αποστρατεία (ε.α) στελεχών που αποφοιτούν ή αποφοίτησαν από τη Σ.Μ.Υ, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, όπως και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε θέματα αναγνώρισης των τίτλων σπουδών και κατοχύρωσης, της εκ του Σ.Ξ αποκτηθείσας επαγγελματικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
η.​Η απόδοση τιμών στους πεσόντες αποφοίτους Σ.Μ.Υ και στρατιωτικούς συνολικά, κατά την εκτέλεση του καθήκοντος.
θ.​Η διατήρηση της ιστορίας της Σ.Μ.Υ.
ι.​Από τους σκοπούς του Σωματείου, αποκλείεται η οποιαδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ανάμειξη αυτού, στην κομματική και εν γένει πολιτική ζωή του τόπου.

Επίσης ως ΣΑΣΜΥ πιστεύουμε ότι από κάθε μεμονωμένη θέση η θεσμό στόχος όλων πρέπει ναι είναι η επίλυση των προβλημάτων των στελεχών σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους καθώς και με όλους τους φορείς χωρίς την προσωπική ανάδειξη κανενός. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Αντίθετα υπάρχουν πολλά που μας ενώνουν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

-Ο-
Πρόεδρος

Ευάγγελος Στέφος
-Ο-
Γεν. Γραμματέας

Στέφανος Κουκουράβας