Τιμή στους Ήρωες Μαχητές του Οχυρού Ρούπελ (video)

Ο Υποστράτηγος (ε.α) Ιωάννης Κόντης, πρώην Διευθυντής του Πολεμικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, μέλος του Συνδέσμου ΣΣΕ77, στο τηλεοπτικό κανάλι EUROPE ONE και στην εκπομπή του δημοσιογράφου κου Δήμπαλα Γεωργίου «Ο Τόπος μας»

Ο Στρατηγός …Ομιλεί για την Μάχη των Οχυρών και ειδικά του Οχυρού Ρούπελ, αναφερόμενος σε σημαντικά ιστορικά στοιχεία, με λόγο σαφή, σύντομο, περιεκτικό και Πατριωτικό!