Οι Τούρκοι τα κάνουν Όπου και όταν τους παίρνει… 50 Παραβιάσεις & μια εμπλοκή στο Αιγαίο

Ακόμη και μετά απο τόσα χρόνια δεν έχουμε καταλάβει πως σκέφτονται και πως ενεργούν οι Τούρκοι Πασάδες ,γιατί δυστυχώς αυτοί που έχουν το Κουμάντο …

Στο όνομα της Ειρήνης με οποιοδήποτε τίμημα είναι έτοιμοι για «Εθνικούς Συμβιβασμούς« που απλά οι μόνοι που θα χάσουν θα είμαστε μόνο εμείς !!


ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 07η ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 5 (4x2F-16 και 1x2F-4)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 3 CN-235

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 13

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 4

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 9

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 50 (11 από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

  1. Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική κλπ κλπ …

Διάφορα Άρθρα