Τουρκικά CN-235 πέρασαν όλο το Αιγαίο …28 Παραβιάσεις καταγράψαμε

Για μια ακόμη φορά τα Τουρκικά Κατασκοπευτικά-Καταγραφικά πήγαν Πάνω-Κάτω το Αιγαίο με το μανδύα  δήθεν της Αποστολής του ΝΑΤΟ για ανθυποβρυχιακό πόλεμο και μας πλάκωσαν τις Παραβιάσεις σε όλο το Αιγαίο

Μπορεί το ΓΕΕΘΑ να αναφέρει οτι αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν …Αλλά η ζημιά έγινε για μια ακόμη φορά ,αφού δεν φαίνεται να αλλάζει η πολιτική έναντι των Τουρκικών Παραβιάσεων

Εδώ δεν αντιδρούμε δυναμικά σε Υπερπτήσεις Εθνικού εδάφους με τις Παραβιάσεις θα ασχοληθούν τώρα  οι  Κυβερνώντες ;…Αλλά όταν ήταν στην  αντιπολίτευση ,άλλα μας  έλεγαν !

Εκείνο που δεν καταλαβαίνουμε πως αφού αναχαιτίζουμε με μαχητικά τα CN-235 και εκείνα να συνεχίζουν να πάνε Βορρά -Νότο το Αιγαίο κάνοντας  συνεχώς παραβιάσεις

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 23η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 2 (2 CN-235)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 2

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 28

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.