Τούρκικα UAV τρύπησαν όλο το Αιγαίο με 41 Παραβιάσεις…Το συνηθήσαμε ;

Τελικά μάλλον το συνηθίσαμε και αυτό …Να μας περνάνε κοκορέτσι το Αιγαίο τα Τούρκικα UAV και εμείς απλά να τα καταγράφουμε !

2 UAV πέρασαν ολόκληρο το Αιγαίο και προέβησαν συνολικά 41 Παραβιάσεις ενώ απο τα 2 F-16 είχαμε 1 παραβίαση και 5 παραβάσεις

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 01η ΙΟΥΛΙΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 1 (1×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 2 UAV

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 4

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 5

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 42 (41 από τα UAV, 1 από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : –

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.