Το Τουρκικό Περιπολικό «TCSG302» …Γυρόφερνε στα νησιά της Λεβίθα, Λέρου και Καλύμνου (Χάρτης)

Τουρκικό περιπολικό Σκάφος το «TCSG302»   γυρόφερνε χθές και  στα Ελληνικά νερά ; Μεταξύ των Ελληνικών νήσων της περιοχής !!

Δεν υπήρχε κάποιο ναυάγιο στην περιοχή αλλά πληροφορίες κάνουν λόγο για κάποιο είδους άσκησης SAR   (έρευνας και διάσωσης )στη περιοχή απο τα τα τουρκικά Σκάφη της Ακτοφυλακής..

Το τουρκικό σκάφος TCSG302, κλάσης ΚΑΑΝ33, της τουρκικής ακτοφυλακής πραγματοποιήσε κάποιο ειδος άσκησης SAR ανάμεσα στα νησιά Λεβιθα, Λέρο και Κάλυμνο

Δείτε το χάρτη που κινήθηκε το Το Τούρκικο όπως καταγράφηκε