«Ξέσπασε Πόλεμος» στις Τάξεις των Αποστράτων …Με φόντο τις εκλογές της ΕΑΑΣ

Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων ΣΜΥ, μετά την έκδοση   προκήρυξης εκλογών για την ανάδειξη Δ.Σ της ΕΑΑΣ, διαπίστωσε την αναγραφή σε  αυτήν  της  δέσμευσης των υποψηφίων  (πολλών εξ αυτών μελών μας), ως βασική προϋπόθεση  την διαμονή τους στον Ν. Αττικής.

Η ως άνω δεσμευτική για τους υποψηφίους ρητή προϋπόθεση, έρχεται αφ΄ ενός σε σύγκρουση με τις  διατάξεις και τους γενικότερους  περί διενεργειών εκλογών νόμους, συρρικνώνοντας κατά φωτογραφικό και εντελώς αντιδημοκρατικό και αντισυνταγματικό τρόπο τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας.

Μετά τα παραπάνω ο Σύνδεσμός μας, ζητά από το ΥΠΕΘΑ την άρση της παραπάνω παράνομης δέσμευσης ώστε όλα τα μέλη μας να έχουν την δυνατότητα στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Δ.Σ της ΕΑΑΣ.

Έγγραφο του ΣΑΣΜΥ για το Δικαίωμα του Εκλέγειν και Εκλέγεσθαι στο Δ.Σ της ΕΑΑΣ


Διάφορα Άρθρα