7η Μ/K Ταξιαρχία Πεζικού ….«ΟΥΚ ΕΛΑΤΤΩ ΠΑΡΑΔΩΣΩ».

Η 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού «Σαραντάπορος» (7η Μ/Κ ΤΑΞ) είναι η Ταξιαρχία μηχανοκίνητου πεζικού του Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Εδρεύει στον Προβατώνα Έβρου και υπάγεται στην 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού.

Έχει σύνθημα το «Ούκ Ελάττω παραδώσω, που σημαίνει ότι «δεν θα παραδώσω τη χώρα μου μικρότερη».

Η 7η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού «Σαραντάπορος» (7η Μ/Κ ΤΑΞ Σαραντάπορος) έχει την έδρα τον Προβατώνα Έβρου της Θράκης και αποτελείται από:

  • Τον Λόχο Στρατηγείου της Ταξιαρχίας (ΙΣΤ).
  • Τον 7ο Λόχο Διαβιβάσεων (7 ΛΔΒ).
  • Τον 7ο Λόχο Μηχανικού (7 ΛΜΧ).
  • Τον 7ο Λόχο Αντιαρματικών (7 ΛΑΤ).
  • Την 7η Επιλαρχία Μέσων Αρμάτων (7 ΕΜΑ).
  • Την 131η Μοίρα Αυτοκινούμενου Πυροβολικού (131 Α/Κ ΜΜΠ).
  • Το 561ο Τάγμα Μηχανοκίνητου Πεζικού (561 M/K ΤΠ).
  • Το 641ο Τάγμα Πεζικού (641 ΤΠ).
  • Το 642ο Τάγμα Μηχανοκίνητου Πεζικού (642 M/K ΤΠ).
  • Το 7ο Τάγμα Υποστήριξης (7 TYΠ).

Σε αυτήν την  Μ/Κ Ταξιαρχία αναφέρεται ο Φαήλος Καρανιδιώτης σε ανάρτησή του …

Αποστολή

Αποστολή της Ταξιαρχίας είναι η εμπλοκή και καταστροφή ή απόκρουση των εχθρικών δυνάμεων με τη χρησιμοποίηση πυρός, κίνησης και κρούσης, σε συνδυασμό με τα άλλα όπλα υποστήριξης και υποστήριξης μάχης, λαμβανομένου υπόψη ότι οι Μηχανοκίνητες Ταξιαρχίες αποτελούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό ευελιξίας και ισχύος πυρός. Σύμφωνα με την θέση της, τομέας ευθύνης της είναι ο Νότιος Έβρος.