81 Παραβιάσεις απο Τούρκικα 2 UAV, 2 CN-235 και ένα ζεύγος F-16…Απίστευτο!!

2 μόνο Μαχητικά απογείωσαν σήμερα οι Τούρκοι , που ήταν Οπλισμένα  και  εισέβαλαν στο FIR Αθηνών σε Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Επίσης είχαμε 2 CN-235  , που προέβησαν  μάλιστα και σε 32 Παραβιάσεις, αλλά  και ξανά  μανά 2 UAV που προέβησαν σε 46 Παραβιάσεις

Το ΑΤΑ απογείωσε Οπλισμένα Μαχητικά  και αναχαίτισε τα  2 Οπλισμένα  Τούρκικα Μαχητικά ,ενώ σε μια περίπτωση αναχαίτισης  ,εξελίχθηκε σε αερομαχία -Εμπλοκή !

Σχόλιο: Φανταστείτε να μην είχαμε και Κυριαρχία στον Αέρα ..Πάρτι θα έκαναν οι Τούρκοι στο Αιγαίο

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 03η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ       : 1 (1×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ     : 4 (2 UAV, 2 CN-235)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ         : 6

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ          : 2

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ         : 5

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ        : 81 (46 από τα UAV, 32 από τα CN-235, 3 από τα μαχητικά)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ           : 1

ΠΕΡΙΟΧΗ               : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Τα ανωτέρω Α/Φ αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.